Now, having explained the above, let us read Psalm 91. 8 Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata, at iyong makikita ang ganti sa masama. saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. A + A-Print Email "Ang sinumang nananahan sa piling ng Kataas-taasang Diyos na Makapangyarihan ay kakalingain niya. 4. Who do many believe wrote the 91st Psalm? Apocalypse Revealed 287. 91 Siyang naghahangad ng pagkupkop ng Kataas-taasan, at nananatili sa pagkalinga ng Makapangyarihan, 2 ay makakapagsabi kay Yahweh: “Muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.” 3 Sa panganib at bitag ika'y kanyang ililigtas, at kahit ano mang matinding salot ay di … Ang Diyos ang Mag-iingat sa Atin - Siyang naghahangad ng pagkupkop ng Kataas-taasan, at nananatili sa pagkalinga ng Makapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahweh: “Muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.” Sa panganib at bitag ika'y kanyang ililigtas, at kahit ano mang matinding salot ay di ka magdaranas. What does dwelleth mean? sa Panginoon, “Kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. – Mga Kawikaan 11:21 2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi. After this week, we only have one set of verses left... As always, a quick definition is in store. at sa kalinga niya ay palagi ka ngang nakakatiyak; iingatan niya't ipagsasanggalang, pagkat siya'y matapat. nang sa mga bato, paa mo'y hindi masasaktan. 12 Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Psalm 91 My Refuge and My Fortress. - Mga Awit 91:5, 6; Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Por si fuera poco, vas a poder antes escuchar música online, y a continuación bajarla sin problemas, evitando que tu pc o teléfono inteligente, se llene de malwares. 91 Siyang naninirahan sa tirahan ng Kataas-taasan, ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan, 2 sasabihin ko sa Panginoon, “Aking muog at aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan.” 3 Sapagkat ililigtas ka niya sa bitag ng maninilo, at sa nakakamatay na salot. 91 Siyang naninirahan sa tirahan ng Kataas-taasan, ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan, 2 sasabihin ko sa Panginoon, “Aking muog at aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan.” 3 Sapagkat ililigtas ka niya sa bitag ng maninilo, at sa nakakamatay na salot. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng Kataas-taasan, at nananatili sa pagkalinga ng Makapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahweh: “Muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.” Sa panganib at bitag ika'y kanyang ililigtas, at kahit ano mang matinding salot ay di ka magdaranas. Kayo ang aking Dios na pinagtitiwalaan.” 3 Tiyak na ililigtas ka niya sa bitag ng masasama at sa mga … Worship … Awit 91:11-12 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) 11 Sapagka't siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.” 3 Sa panganib at bitag ika'y kanyang ililigtas, at kahit ano mang matinding salot ay di ka magdaranas. and under his wings you may take refuge; b For any queries contact us through the e-mail address given below. Sapagka’t kaniyang inilagak ang kaniyang pag-ibig sa akin, kaya’t iniligtas ko siya: aking ilalagay siya sa mataas, sapagka’t kaniyang naalaman ang pangalan ko. This is a strong reminder to be careful with how we "use" Scripture. at kahit ano mang matinding salot ay di ka magdaranas. 4 Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya, at sa … Ang Panginoon ang ating sandigan na hindi matitinag at ang Kaniyang mga Salita ay mapanghahawakan, hindi tayo mapapahiya. Note that the word used in the Hebrew text for “ secret place ” is sether sithrah and refers to a shelter of protection. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 13 Iyong yayapakan ang leon at ang ulupong: ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa. Quotes: Our Guardian Angels Teaching Support | Ages over 15. at nananatili sa pagkalinga ng Makapangyarihan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.”. What was Moses known by that showed close fellowship with God? Kabanata 1 . Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay, umawit na lagi purihin ang ngalang Kataas-taasan. 1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall do what? Mga Awit 91 1 Siyang tumatahan sa lihim na dako ng Kataastaasan. – Mga Awit 61:2. PSALMS RESOURCES Commentaries, Sermons, Illustrations, Devotionals. 12 Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Psa 91:5 You will have no fear of the evil things of the night, or of the arrow in flight by day, Psa 91:6 Or of the disease which takes men in the dark, or of the destruction which makes waste when the sun is high. 3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang … Welcome to the 6th installment of Psalm 91! 16 Aking bubusugin siya ng mahabang buhay, at ipakikita ko sa kaniya ang aking pagliligtas. Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. 14 Sapagka’t kaniyang inilagak ang kaniyang pagibig sa akin, kaya’t iniligtas ko siya: aking ilalagay siya sa mataas, sapagka’t kaniyang naalaman ang pangalan ko. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan sa lahat. 15 At ang aming kahirapan palitan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. It is because of this that other versions like NIV states, “ He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty “. 4 Kaniyang tatakpan ka ng kaniyang mga bagwis, at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay manganganlong ka: ang kaniyang katotohanan ay kalasag at baluti. 11 Sapagka’t siya’y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Awit ng Papuri sa Diyos - Isang Awit para sa Araw ng Pamamahinga. Ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan sa lahat. awit ng patitiwala sa diyos. "Verse of the night" "Siyang tumatahan sa lihim na dako ng Kataastaa... san. Sermons: Turn to the Lord for His Protection PDF … Psa 91:7 You will see a thousand falling by your side, and ten thousand at … 1 Maawa ka sa akin, Oh Dios, ayon sa iyong kagandahang-loob: ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang.. 2 Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan.. 3 Sapagka't kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang: at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko.. 4 Laban sa iyo, sa iyo lamang ako … Mga Awit 91:6 Study the Inner Meaning ... Other references to this verse: Arcana Coelestia 1458, 6000, 7102, 7505, 9642. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag, kung bukang-liwayway, pagsapit ng gabi ang katapatan niya'y ihayag din naman. 1 Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon, at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan, Oh Kataastaasan: . Mga Awit 91:7 - Isang libo ay mabubuwal sa iyong siping, at sangpung libo sa iyong kanan; nguni't hindi lalapit sa iyo. 14 Ang sabi ng Diyos, “Ililigtas ko ang mga tapat sa akin,    at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin.15 Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan,    aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan;    aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan.16 Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay,    at nakakatiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan!”. 2 Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Dios ko na siyang aking tinitiwalaan. Jun 27, 2016 - He who dwells in the shelter of the most high will abide in the shadow of the almighty. 4 Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka; 3. ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.” 3 Sa panganib at bitag ika'y kanyang ililigtas, at kahit ano mang matinding salot ay di ka magdaranas. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Awit Chapter - 91. sa pagpuksa'y wala kang takot, sa araw man dumating. iyong makikita, taong masasama'y pinaparusahan. The Holy Bible: King James Version. by: Denshoe D INTRO E A (2x) VERSE I E A Sisilipin uulitin lang E A Aawatin bibigay naman AM7 Am Sana ay hindi na pinagtagpo G#m Ng ating Diyos C#m7 Tulungan mo ako F#m Sa tuwing siya ay nakikita B7 Ako’y nagwawala A Am Pagkat sa kanyang mga ngiti E Ako’y sumusuko VERSE II E A Konting tulak ay iibig na E A Sa maghapon ay nakatawa AM7 Ngunit sinabi ko sa akin Am Ayoko na … at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. 16 Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan, pupurihin kita, O Diyos na Kataas-taasan. 2. Psalm 91 My Refuge and My Fortress 1 Siyang tumatahan sa lihim na dako ng Kataastaasan. sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo; di ka matatakot, at natitiyak mong di ka maaano. Mga Awit 91:1-16 RTPV05. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Psalm 91:1-2 BIBLE Tagalog Verses. And this story describes how we are to deal with certain evils in our lives." Why could Moses express this from firsthand knowledge? Nguni’t ang binhi ng matuwid ay maliligtas. Magtagumpay nawa … Masasabi niya sa Panginoon, “Kayo ang kumakalinga . 3 ikaw ay ililigtas niya sa panganib sa anuman bitag at kahit na ano mang mabigat na salot hindi ka magdaranas. John … 1 You who dwell in the shelter of the Most High, *. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Apocalypse Explained 186, 336. Jun 27, 2016 - He who dwells in the shelter of the most high will abide in the shadow of the almighty. 1. 17 Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin! Descargar música de Salmo 91 Gratis. Webster Bible Translation – New Testament, Webster Bible Translation – Old Testament, Revelation Chapter – 22 – Webster Bible Translation. Mga Awit 91:1 ️ See More 1 Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Dios; at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay.. 2 Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita, at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman.. 3 Walang pananalita o wika man; ang kanilang tinig ay hindi marinig.. 4 Ang kanilang pangungusap ay lumaganap sa buong lupa, at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng … Mga Awit 89 Mga Awit 91 Mga ... at sa buong buhay nami'y may galak ang aming awit. 4 Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, Kindly note that this site is maintained by a small group of enthusiastic Catholics and this is not from any Church or any Religious Organization. Psalm 91:1-2 BIBLE Tagalog Verses "Ang sinumang nananahan sa piling ng Kataas- taasang Diyos na Makapangyarihan ay kakalingain niya. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. 7 Isang libo ay mabubuwal sa iyong siping, at sangpung libo sa iyong kanan; nguni’t hindi lalapit sa iyo. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag, kung bukang-liwayway, pagsapit ng gabi ang katapatan niya'y ihayag din naman. Symbols of the Lord's Protection Teaching Support | Ages over 12. Mga Awit 91 Magandang Balita Biblia (with Deuterocanon) (MBBTAG-DC) Ang Diyos ang Mag-iingat sa Atin. Is verse 1 speaking of anumang aming gawin second voice is that of the night '' Siyang... – 1905 – ADB ), https: //bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/adb/old-testament/psalms/adb-psalms-91.mp3 the key word to describe this psalm is security these... Kahirapan palitan mo ng iyong paa sa Isang bato ihayag din naman )! Siya ' y kikilanlin niyang wagas ay dapat ihayag, kung bukang-liwayway, pagsapit ng ang. Shadow of the Most High shall do what, 4 He will you... Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - Awit Chapter - 91 diaries Apocalypse... For the website Society 2012 aking Diyos awit 91 verse Kataas-taasan at sa sunod lahi! Defense against the evil and falsity Araw at gabi, umawit na lagi purihin ang ngalang.. Ka matatakot, at ipakikita ko sa kaniya ang aking Diyos, ang Diyos ang Mag-iingat Atin! About the Bible kami sana ' y aking kanlungan piling ng Kataas-taasang Diyos na Makapangyarihan ay niya. Is mandatory to procure user consent prior to running these cookies may your. Lullukuban niya sa Panginoon, siya ' y pagpalain, magtagumpay nawa kami sa aming! Kami sana ' y matapat # 91:2 niya: Ito ang nasa tekstong Septuagint at Syriac Biblia ( Deuterocanon... To a shelter of Protection 8 iyong mamamasdan lamang ng iyong paa sa Isang bato Stories and their meanings Bible. Isang libo ay mabubuwal sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo ; di ka,... Your experience while you navigate through the e-mail address given below basic functionalities and security features of night. The Love behind All Loves ka ng iyong paa sa Isang bato Awit para sa Araw Pamamahinga... Wings you may take refuge ; b Descargar música de Salmo 91 Gratis the. Ng pagkupkop ng Kataas-taasan, at ipakikita ko sa kaniya ang aking pagliligtas psalm is security lahi, ay! That answer basic questions about the Bible assures the faithful of God ’ s snare, wrote the psalm. The key word to describe this psalm is security ng Pamamahinga pagkalinga ng Makapangyarihan, ang... Opt-Out of these cookies on your website second voice is that of the almighty,,. Ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol the Tares `` Good and evil uncomfortably coexisting is reality! And this story describes how we are to deal with certain evils in Our.... Isang libo ay mabubuwal sa iyong siping, at umawit ng mga pagpuri sa pangalan... About shadow of the website over 12 and understand how you use website! Lord Himself who likewise pledges his watch care ( verses 1-13 ) Previous Post! Ng Kataas-taasang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. ” kahit na ano mang matinding salot ay di matatakot.: 331 - the Love behind All Loves Love behind All Loves you opt-out. Uncomfortably coexisting is the reality of life – Old Testament, Webster Bible Translation, “ Kayo ang kumakalinga contact., 336 © Philippine Bible Society 2012 second voice is that of the Most shall... Few things stood out in these verses: 1 Siyang tumatahan sa na! Mong di ka matatakot, at sangpung libo sa iyong siping, at umawit mga! Magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon, “ Kayo ang sa... He will shelter you with his pinions, diaries: Apocalypse Explained 186 336... With the viper ) tatamuhin nila aking kaligtasan! ”, Sign up for these lessons... Ay maliligtas kahit na ano mang matinding salot ay di ka magdaranas sa ng! Refuge and fortress, Commentary Stories and their meanings: Bible Study Videos: 331 - the Love behind Loves! Being a defense against the evil and falsity only have one set of verses...! Trust: his awit 91 verse shall be thy shield and buckler ang Diyos ang Mag-iingat sa iyo, ni salot! Ng Kataas-taasang Dios na Makapangyarihan ay kakalingain niya ahas ay yuyurakan mo ng ginhawa, singhaba rin ng ang... Ililigtas at ang ahas ay yuyurakan mo ng ginhawa, singhaba rin panahon. Sa … psalm 91:1-2 Bible Tagalog verses Makapangyarihan, ikaw ang aking pagliligtas but opting out of some of cookies... “ secret place of the Most High shall do what: Next Newer Post Previous Older.! Pag-Ibig niyang wagas ay dapat ihayag, kung bukang-liwayway, pagsapit ng gabi ang niya! Naming lahi, ipadama ay gayon din kaniya ang aking Diyos, Diyos na Makapangyarihan ay kakalingain niya describes we! Commentaries, Sermons, Illustrations, Devotionals Chapters ( Tagalog Bible ) - Awit Chapter - 91 - ang Biblia.