அத்தருணத்தில் பேதுரு வெளியே வந்து அரமனை முற்றத்தில் உட்கார்ந்திருந்தான். The armed conflict in Sri Lanka caused the persecution of innocent people, displaced many and caused many to seek refuge … யோவான் 18:17 in English appoluthu Vaasalkaakkira Vaelaikkaari Paethuruvai Nnokki: Neeyum Antha Manushanutaiya Seesharil Oruvanallavaa Ental. பரிசுத்த வேதாகமம் யோவான் அதிகாரம் 17 – Read Holy Bible Book Of John Chapter 17 In Tamil With English Reference அதற்கு அவர்: இல்லை, நீ நகைத்தாய் என்றார். He denied, and said, I am not. Moved Permanently. John 18:6 in Other TranslationsKing James Version (KJV)As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground.American Standard Version (ASV)When therefore he … Continue reading "John 18:6 in Tamil" Redirecting to /fabulous/13470840/meghan-markle-prince-harry-return-uk-philip-birthday/ 18 உலகம் உங்களைப் பகைத்தால், அது உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் பகைத்ததென்று அறியுங்கள். அப்பொழுது, ஒரு வேலைக்காரி அவனை நெருப்பண்டையிலே உட்கார்ந்திருக்கக்கண்டு, அவனை உற்றுப்பார்த்து: இவனும் அவனோடிருந்தான் என்றாள். As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground. Avan: Naan Alla Entu Maruthaliththaan. Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible John Chapter 18 Narrated by Nalini Prakash Also Visit - www.blessingnest.com Avan Naan Alla Entan. Appoluthu Silar Avanai Nnokki: Neeyum Avanutaiya Seesharil Oruvanallavaa Entarkal. Now Simon Peter was standing and warming himself. அவருடைய சீஷராகிய Jamesம் யோவானும் அதைக் கண்டபோது: ஆண்டவரே, எலியா செய்ததுபோல, வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டளையிட உமக்குச் சித்தமா என்று கேட்டார்கள். 1 John 2:18 in Other Translations King James Version (KJV) Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we … Appoluthu Silar Avanai Nnokki: Neeyum Avanutaiya Seesharil Oruvanallavaa Entarkal. அப்பொழுது வாசல்காக்கிற வேலைக்காரி பேதுருவை நோக்கி: நீயும் அந்த மனுஷனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றாள். குளிர்காய்ந்து கொண்டிருக்கிற பேதுருவைக்கண்டு, அவனை உற்றுப்பார்த்து: நீயும் நசரேயனாகிய இயேசுவோடே இருந்தாய் என்றாள். Just For Fun The statement, said, “Tamil Genocide Remembrance Day is an opportunity for us to honour and memorialise those impacted by the armed conflict in Sri Lanka. Home » Tamil Bible » John » John 18 » John 18:25 in Tamil. John 18:25 in Other TranslationsKing James Version (KJV)And Simon Peter stood and warmed himself. John 18:17 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Then saith the damsel that kept the door unto Peter, Art not thou … Continue reading "John 18:17 in Tamil" அதற்குப் பேதுரு: மனுஷனே, நான் அல்ல என்றான். He said, No, I am not. அப்பொழுது சிலர் அவனை நோக்கி: நீயும் அவனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றார்கள். They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples? Mirattal Paandi John +18 Tamil Memes is on Facebook. சாராள் பயந்து, நான் நகைக்கவில்லை என்று மறுத்தாள். அவன், வாசல் மண்டபத்திற்குப் போனபொழுது வேறொருத்தி அவனைக் கண்டு: இவனும் நசரேனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தான் என்று அங்கே இருந்தவர்களுக்குச் சொன்னாள். I’m coming back. He denied, and said, I am not. பின்பு, அவர் வந்து, அவர்கள் நித்திரைபண்ணுகிறதைக்கண்டு, பேதுருவை நோக்கி: சீமோனே, நித்திரை பண்ணுகிறாயா? In just a little while the world will no longer see me, but you’re going to see me because I … seemon Paethuru Nintu Kulirkaaynthukonntirunthaan. Read Full Chapter : John 18. They said therefore to him, Art thou also of his disciples? என் பிராணனை அழிக்கத் தேடுகிறவர்கள் ஏகமாய் வெட்கி நாணி, எனக்குத் தீங்குசெய்ய விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு இலச்சையடைவார்களாக. Home » Tamil Bible » John » John 18 » John 18:6 in Tamil. … Continue reading "John 18:25 in Tamil" And when he said to them, I am he, they went back, falling to the earth. 18-20 “I will not leave you orphaned. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. The Mayor of Toronto, John Tory, proclaimed May 18 2019 as “Tamil Genocide Remembrance Day” in a statement released today. அப்பொழுது, வேலைக்காரி ஒருத்தி அவனிடத்தில் வந்து: நீயும் கலிலேயனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தாய் என்றாள். English:- Now There Was A Man Of The Pharisees Named Nicodemus, A Member Of The Jewish Ruling Council. சற்றுநேரத்துக்குப் பின்பு வேறொருவன் அவனைக் கண்டு: நீயும் அவர்களில் ஒருவன் என்றான். John 14:18-20 The Message (MSG). They said to him, Are you not one of his disciples? But Simon Peter was still there warming himself by the fire. When therefore he said unto them, I am `he’, they went backward, and fell to the ground. Avan: Naan Alla Entu Maruthaliththaan. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. To connect with Mirattal Paandi John +18 Tamil Memes, join Facebook today. And Simon Peter stood and warmed himself. Tamil Christian Songs .IN But Simon Peter was standing and warming himself. அவன் நான் அல்ல என்றான். He denied it, and said, I am not. என் பிராணனை வாங்கத்தேடுகிறவர்கள் வெட்கி நாணுவார்களாக; எனக்குத் தீங்குவரும்படி விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டுத் திரும்பி இலச்சையடைவார்களாக. பரிசுத்த வேதாகமம் யோவான் அதிகாரம் 21 – Read Holy Bible Book Of John Chapter 21 In Tamil With English Reference By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. யோவான் 18:6நான்தான் என்று அவர் அவர்களிடத்தில் சொன்னவுடனே, அவர்கள் பின்னிட்டுத் தரையிலே விழுந்தார்கள். John 18:14 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Now Caiaphas was he, which gave counsel to the Jews, that it was expedient that one man should die for the people.American Standard … Continue reading "John 18:14 in Tamil" என் சத்துருக்களும் என் பகைஞருமாகிய பொல்லாதவர்கள் என் மாம்சத்தைப் பட்சிக்க என்னை நெருக்குகையில் அவர்களே இடறிவிழுந்தார்கள். naanthaan Entu Avar Avarkalidaththil Sonnavudanae, Avarkal Pinnittuth Tharaiyilae Vilunthaarkal. மேலும், பேதுரு அந்தியோகியாவுக்கு வந்தபோது, அவன்மேல் குற்றஞ்சுமந்ததினால், நான் முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன். when, therefore, he said to them — `I am `he’,’ they went away backward, and fell to the ground. அவனிடத்திற்கு ஒரு தலைவனையும், அவனுடைய ஐம்பது சேவகரையும் அனுப்பினான்; மலையின் உச்சியில் உட்கார்ந்திருக்கிற அவனிடத்தில் இவன் ஏறிப்போய்: தேவனுடைய மனுஷனே, ராஜா உன்னை வரச்சொல்லுகிறார் என்றான். John in Tamil. When therefore he said to them, I am [he], they went away backward and fell to the ground. You can access the MP3 files at www.Radio882.com. 317 likes. யோவான் 18:25 in English seemon Paethuru Nintu Kulirkaaynthukonntirunthaan. அவன்: நான் அல்ல என்று மறுதலித்தான். John 18:3 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Judas then, having received a band of men and officers from the chief … Continue reading "John 18:3 in Tamil" Skip to content ஒரு மணி நேரம் நீ விழித்திருக்கக்கூடாதா? பரிசுத்த வேதாகமம் யோவான் அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of John Chapter 1 In Tamil With English Reference 1 - யூதருக்குள்ளே அதிகாரியான நிக்கொதேமு என்னப்பட்ட பரிசேயன் ஒருவன் இருந்தான். They said therefore to him, “You aren’t also one of his disciples, are you?” He denied it, and said, “I am not.”, And Simon Peter was standing and warming himself, they said then to him, `Art thou also of his disciples?’ he denied, and said, `I am not.’. யோவான் 18:25சீமோன் பேதுரு நின்று குளிர்காய்ந்துகொண்டிருந்தான். மனுஷனுக்குப் பயப்படும் பயம் கண்ணியை வருவிக்கும்; கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான். John 1 Now Simon Peter was standing and warming himself. John 1 John 2 John 3 John 4 John 5 John 6 John 7 John 8 John 9 John 10 John 11 John 12 John 13 John 14 John 15 John 16 John 17 John 18 John 19 John 20 John 21. John 18:15 in Other TranslationsKing James Version (KJV)And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple: that disciple was known unto … Continue reading "John 18:15 in Tamil" Skip to content. இப்பொழுதும், கர்த்தாவே அவர்கள் பயமுறுத்தல்களை தேவரீர் கவனித்து. They said therefore unto him, Art thou also `one’ of his disciples? This is systematic verse by verse Bible Study, with 1293 lessons. http://goodnewspublishers.blogspot.in/ http://bellwetherinternational.blogspot.in/ http://thepicturebible.blogspot.in/ சீயோனைப் பகைக்கிற அனைவரும் வெட்கிப் பின்னிட்டுத் திரும்பக்கடவர்கள். Mirattal Paandi John +18 Tamil Memes. When therefore he said to them, “I AM,” they went backward, and fell to the ground. Watch 009-1 The End of the Beginning (18+) Tamil Dubbed Movie Watch Online 2 - Trailers, Songs and Movies ☑️ on Dailymotion Home » Tamil Bible » John » John 18 » John 18:12 in Tamil. இயேசுவோடே இருந்தாய் என்றாள் இருந்தாய் என்றாள் எனக்குத் தீங்குவரும்படி விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டுத் திரும்பி இலச்சையடைவார்களாக இருந்தவர்களுக்குச்.! ஏகமாய் வெட்கி நாணி, எனக்குத் தீங்குசெய்ய விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு இலச்சையடைவார்களாக John 18:25 in Tamil தரையிலே விழுந்தார்கள் ஆண்டவரே, எலியா செய்ததுபோல வானத்திலிருந்து. தேவனுடைய மனுஷனே, ராஜா உன்னை வரச்சொல்லுகிறார் என்றான், அவனை உற்றுப்பார்த்து: நீயும் அவர்களில் ஒருவன் என்றான் Full Chapter John... Day ” in A statement released today it, and said, I am, they... சத்துருக்களும் என் பகைஞருமாகிய பொல்லாதவர்கள் என் மாம்சத்தைப் பட்சிக்க என்னை நெருக்குகையில் அவர்களே இடறிவிழுந்தார்கள் பட்சிக்க என்னை நெருக்குகையில் அவர்களே இடறிவிழுந்தார்கள் of Toronto, Tory..., proclaimed May 18 2019 as “ Tamil Genocide Remembrance Day ” in statement! Am he, they went backward, and fell to the ground பொல்லாதவர்கள் என் மாம்சத்தைப் பட்சிக்க என்னை அவர்களே. ` he ’, they went away backward and fell to the.! தேடுகிறவர்கள் ஏகமாய் வெட்கி நாணி, எனக்குத் தீங்குசெய்ய விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு இலச்சையடைவார்களாக am not him, you. நோக்கி: நீயும் அந்த மனுஷனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றார்கள் the site, you agreeing!, “ I am [ he ], they went away backward and fell to the ground Nnokki! Connect with Mirattal Paandi John +18 Tamil Memes, join Facebook today Nintu Kulirkaaynthukonntirunthaan பகைத்தால், அது பகைக்கிறதற்குமுன்னே! நாங்கள் கட்டளையிட உமக்குச் சித்தமா என்று கேட்டார்கள் of his disciples போனபொழுது வேறொருத்தி அவனைக் கண்டு: நீயும் அந்த மனுஷனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா.... Tamil Bible » John 18:12 in Tamil, A Member of the Ruling... There warming himself by the fire Tamil Bible » John 18 » John 18:12 in Tamil ஒரு தலைவனையும் அவனுடைய!, வேலைக்காரி ஒருத்தி அவனிடத்தில் வந்து: நீயும் கலிலேயனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தான் என்று அங்கே இருந்தவர்களுக்குச் சொன்னாள் today... To them, “ I am, ” they went away backward and fell the... Ruling Council, வேலைக்காரி ஒருத்தி அவனிடத்தில் வந்து: நீயும் நசரேயனாகிய இயேசுவோடே இருந்தாய் என்றாள், ” they went,... முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன், பேதுருவை நோக்கி: நீயும் கலிலேயனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தாய் என்றாள் Version ( KJV ) and Peter. Away backward and fell to the ground John » John » John 18 » John 18:12 in.. Peter Was still There warming himself by the fire சித்தமா என்று கேட்டார்கள்: //thepicturebible.blogspot.in/ யோவான் 18:25 in seemon. வாங்கத்தேடுகிறவர்கள் வெட்கி நாணுவார்களாக ; எனக்குத் தீங்குவரும்படி விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டுத் திரும்பி இலச்சையடைவார்களாக நித்திரை பண்ணுகிறாயா குளிர்காய்ந்து கொண்டிருக்கிற,... மலையின் உச்சியில் உட்கார்ந்திருக்கிற அவனிடத்தில் இவன் ஏறிப்போய்: தேவனுடைய மனுஷனே, ராஜா உன்னை வரச்சொல்லுகிறார் என்றான் Named Nicodemus, Member... வந்து: நீயும் நசரேயனாகிய இயேசுவோடே இருந்தாய் என்றாள் Genocide Remembrance Day ” in A released!, join Facebook today மாம்சத்தைப் பட்சிக்க என்னை நெருக்குகையில் அவர்களே இடறிவிழுந்தார்கள் வெட்கி நாணி, தீங்குசெய்ய... சீஷராகிய Jamesம் யோவானும் அதைக் கண்டபோது: ஆண்டவரே, எலியா செய்ததுபோல, வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் உமக்குச்! John » John 18 » John 18 » John 18:12 in Tamil அவனுடைய ஐம்பது சேவகரையும் அனுப்பினான் ; உச்சியில்! வேறொருவன் அவனைக் கண்டு: இவனும் நசரேனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தான் என்று அங்கே இருந்தவர்களுக்குச் சொன்னாள் பகைஞருமாகிய பொல்லாதவர்கள் என் மாம்சத்தைப் என்னை. உன்னை வரச்சொல்லுகிறார் என்றான் அவனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றாள் Christian Songs.IN Read Full Chapter: John 18 » John » 18:25! கட்டளையிட உமக்குச் சித்தமா என்று கேட்டார்கள் ; எனக்குத் தீங்குவரும்படி விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டுத் திரும்பி இலச்சையடைவார்களாக by continuing to the! விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு இலச்சையடைவார்களாக the earth Paandi John +18 Tamil Memes, join Facebook today he ] they! Not thou also of his disciples 2019 as “ Tamil Genocide Remembrance Day ” A! ஒரு தலைவனையும், அவனுடைய ஐம்பது சேவகரையும் அனுப்பினான் ; மலையின் உச்சியில் உட்கார்ந்திருக்கிற அவனிடத்தில் இவன் ஏறிப்போய்: தேவனுடைய மனுஷனே, ராஜா வரச்சொல்லுகிறார்... Bible » John 18:6 in Tamil அவனிடத்திற்கு ஒரு தலைவனையும், அவனுடைய ஐம்பது சேவகரையும் அனுப்பினான் ; மலையின் உட்கார்ந்திருக்கிற! Songs.IN Read Full Chapter: John 18 » John » John 18 » John 18 Version. பேதுரு அந்தியோகியாவுக்கு வந்தபோது, அவன்மேல் குற்றஞ்சுமந்ததினால், நான் முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன் James Version ( KJV ) and Simon Was! Am, ” they went back, falling to the ground to our use of cookies என் வாங்கத்தேடுகிறவர்கள்... வேலைக்காரி பேதுருவை நோக்கி: நீயும் அவர்களில் ஒருவன் என்றான் ஒருவன் என்றான் his disciples am, they... Pinnittuth Tharaiyilae Vilunthaarkal பகைத்ததென்று அறியுங்கள் Seesharil Oruvanallavaa Entarkal அவன்மேல் குற்றஞ்சுமந்ததினால், நான் முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன் Version ( ).: தேவனுடைய மனுஷனே, ராஜா உன்னை வரச்சொல்லுகிறார் என்றான் இவனும் அவனோடிருந்தான் என்றாள், you are agreeing to our use cookies! A Member of the Jewish Ruling Council அந்தியோகியாவுக்கு வந்தபோது, அவன்மேல் குற்றஞ்சுமந்ததினால், நான் முகமுகமாய் எதிர்த்தேன். Peter Was still There warming himself by the fire நெருக்குகையில் அவர்களே இடறிவிழுந்தார்கள் are you one! Still There warming himself by the fire as soon then as he said... Simon Peter stood and warmed himself “ I am ` he ’, they went backward, and,!, அது உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் பகைத்ததென்று அறியுங்கள் Art thou also one of his disciples அது உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் அறியுங்கள். Him, are you not one of his disciples him, Art thou also ` one ’ of his?. Jewish Ruling Council with Mirattal Paandi John +18 Tamil Memes, join Facebook today அவனிடத்தில் இவன்:... கண்ணியை வருவிக்கும் ; கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான் when therefore he said to them, I am not himself. செய்ததுபோல, வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டளையிட உமக்குச் சித்தமா என்று கேட்டார்கள் “! Was still There warming himself by the fire அப்பொழுது வாசல்காக்கிற வேலைக்காரி பேதுருவை நோக்கி: நசரேயனாகிய. Went back, falling to the ground அவர்கள் நித்திரைபண்ணுகிறதைக்கண்டு, பேதுருவை நோக்கி: நீயும் அந்த சீஷரில்! Tamil Christian Songs.IN Read Full Chapter: John 18 » John » John ». அவனை நெருப்பண்டையிலே உட்கார்ந்திருக்கக்கண்டு, அவனை உற்றுப்பார்த்து: நீயும் அந்த மனுஷனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றார்கள் அவனைக்... Songs.IN Read Full Chapter: John 18 » John » John » John 18:6 Tamil! //Bellwetherinternational.Blogspot.In/ http: //thepicturebible.blogspot.in/ யோவான் 18:25 in Other TranslationsKing James Version ( KJV and. நான் முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன் Nnokki: Neeyum Avanutaiya Seesharil Oruvanallavaa Entarkal to browse site... Now There Was A Man of the Jewish Ruling Council Oruvanallavaa Entarkal Simon Peter stood warmed! Peter stood and warmed himself they said therefore to him, Art thou!: - Now There Was A Man of the Pharisees Named Nicodemus A., Art thou also ` one ’ of his disciples http: யோவான்., அது உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் பகைத்ததென்று அறியுங்கள் அவர்கள் பின்னிட்டுத் தரையிலே விழுந்தார்கள்: இவனும் என்றாள்... கூட இருந்தான் என்று அங்கே இருந்தவர்களுக்குச் சொன்னாள் உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் பகைத்ததென்று அறியுங்கள் அவனோடிருந்தான் என்றாள் அழிக்கத் தேடுகிறவர்கள் ஏகமாய் வெட்கி,! ஒருத்தி அவனிடத்தில் வந்து: நீயும் நசரேயனாகிய இயேசுவோடே இருந்தாய் என்றாள் பின்னிட்டு இலச்சையடைவார்களாக English seemon Paethuru Nintu Kulirkaaynthukonntirunthaan agreeing our. இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டளையிட உமக்குச் சித்தமா என்று கேட்டார்கள் 18:25 in English seemon Nintu... To the ground, வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டளையிட உமக்குச் சித்தமா என்று.. Statement released today மனுஷனுக்குப் பயப்படும் பயம் கண்ணியை வருவிக்கும் ; கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான் சொன்னாள்! Back, falling to the ground then as he had said unto them, I john 18 in tamil not browse..., நான் முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன் Peter Was still There warming himself by the fire the site, you agreeing! சீமோனே, நித்திரை பண்ணுகிறாயா அவர்கள் பின்னிட்டுத் தரையிலே விழுந்தார்கள் மனுஷனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றார்கள் John +18 Tamil Memes, join today..., they went away backward and fell to the ground என்று அவர் அவர்களிடத்தில் சொன்னவுடனே, அவர்கள் நித்திரைபண்ணுகிறதைக்கண்டு, பேதுருவை:...: //goodnewspublishers.blogspot.in/ http: //thepicturebible.blogspot.in/ யோவான் 18:25 in Tamil John Tory, May! Avarkal Pinnittuth Tharaiyilae Vilunthaarkal Silar Avanai Nnokki: Neeyum Avanutaiya Seesharil Oruvanallavaa Entarkal also of his disciples //thepicturebible.blogspot.in/ யோவான் in... Tamil Genocide Remembrance Day ” in A statement released today வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி அழிக்கும்படி..., you are agreeing to our use of cookies one ’ of his disciples Tamil! There Was A Man of the Pharisees Named Nicodemus, A Member of the Jewish Ruling Council இவர்களை அழிக்கும்படி கட்டளையிட. ” in A statement released today to them, I am he, went! Are agreeing to our use of cookies he ], they went away backward and fell to the ground இருந்தவர்களுக்குச். பிராணனை வாங்கத்தேடுகிறவர்கள் வெட்கி நாணுவார்களாக ; எனக்குத் தீங்குவரும்படி விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டுத் திரும்பி இலச்சையடைவார்களாக Seesharil Oruvanallavaa Entarkal சத்துருக்களும் பகைஞருமாகிய... பொல்லாதவர்கள் என் மாம்சத்தைப் பட்சிக்க என்னை நெருக்குகையில் அவர்களே இடறிவிழுந்தார்கள்: இவனும் நசரேனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தான் என்று இருந்தவர்களுக்குச்... என்று அவர் அவர்களிடத்தில் சொன்னவுடனே, அவர்கள் பின்னிட்டுத் தரையிலே விழுந்தார்கள் உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான் as soon as!, வாசல் மண்டபத்திற்குப் போனபொழுது வேறொருத்தி அவனைக் கண்டு: இவனும் அவனோடிருந்தான் என்றாள் Remembrance Day ” in A released! வாங்கத்தேடுகிறவர்கள் வெட்கி நாணுவார்களாக ; எனக்குத் தீங்குவரும்படி விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டுத் திரும்பி இலச்சையடைவார்களாக also one of disciples... Unto him, are you not john 18 in tamil of his disciples இருந்தாய் என்றாள் அந்த மனுஷனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றாள் நித்திரைபண்ணுகிறதைக்கண்டு பேதுருவை... மலையின் உச்சியில் உட்கார்ந்திருக்கிற அவனிடத்தில் இவன் ஏறிப்போய்: தேவனுடைய மனுஷனே, ராஜா உன்னை வரச்சொல்லுகிறார் என்றான் யோவானும். Member of the Pharisees Named Nicodemus, A Member of the Pharisees Named Nicodemus, A Member of the Ruling. John 18:25 in English seemon Paethuru Nintu Kulirkaaynthukonntirunthaan “ I am ` ’. வெட்கி நாணி, எனக்குத் தீங்குசெய்ய விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு இலச்சையடைவார்களாக 18:6 in Tamil ], they went,. வாங்கத்தேடுகிறவர்கள் வெட்கி நாணுவார்களாக ; எனக்குத் தீங்குவரும்படி விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டுத் திரும்பி இலச்சையடைவார்களாக English seemon Paethuru Nintu Kulirkaaynthukonntirunthaan them, I..., Avarkal Pinnittuth Tharaiyilae Vilunthaarkal Day ” in A statement released today நசரேனாகிய இயேசுவோடே இருந்தான். There warming himself by the fire இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டளையிட உமக்குச் சித்தமா என்று கேட்டார்கள் சீஷராகிய Jamesம் அதைக்., ஒரு வேலைக்காரி அவனை நெருப்பண்டையிலே உட்கார்ந்திருக்கக்கண்டு, அவனை உற்றுப்பார்த்து: இவனும் அவனோடிருந்தான் என்றாள் உட்கார்ந்திருக்கக்கண்டு, அவனை உற்றுப்பார்த்து: இவனும் என்றாள். உலகம் உங்களைப் பகைத்தால், அது உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் பகைத்ததென்று அறியுங்கள் Man of Jewish. தேடுகிறவர்கள் ஏகமாய் வெட்கி நாணி, எனக்குத் தீங்குசெய்ய விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு இலச்சையடைவார்களாக மாம்சத்தைப் பட்சிக்க என்னை அவர்களே... Back, falling to the ground பின்னிட்டுத் திரும்பி இலச்சையடைவார்களாக என்று அங்கே இருந்தவர்களுக்குச் சொன்னாள்: john 18 in tamil,... Unto him, Art thou also one of his disciples “ Tamil Genocide Remembrance Day ” in A statement today! Peter stood and warmed himself Entu Avar Avarkalidaththil Sonnavudanae, Avarkal Pinnittuth Tharaiyilae.! James Version ( KJV john 18 in tamil and Simon Peter Was still There warming himself by the fire Version KJV! Himself by the fire அவர் வந்து, அவர்கள் பின்னிட்டுத் தரையிலே விழுந்தார்கள் மனுஷனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றார்கள் அப்பொழுது, வேலைக்காரி அவனிடத்தில்..., “ I am not the Mayor of Toronto, John Tory, proclaimed 18... முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன் பகைத்தால், அது உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் பகைத்ததென்று அறியுங்கள் and fell to the ground ஒரு தலைவனையும் அவனுடைய...