Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews 13. labing-apat 14: fourteen. Human translations with examples: hebrews 12:11. labinsiyam 19: nineteen. Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, Isipin ninyo kung paano sila namuhay, at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Hebrews 13:16 New International Version (NIV). It's important to understand which group is being addressed in which passage. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer … Nakakatiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay nang matuwid sa lahat ng panahon. Where To Buy Ragú Cauliflower Alfredo Sauce, Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John Piper Sep 21, 1997 220 Shares Sermon. Scripture: Hebrews 13:1-8, Luke 6:31, 1 Timothy 6:6-8, 1 Corinthians 11:1, Hebrews 13:17, Matthew 28:20 (view more) (view less) Denomination: Baptist Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. Papurihan nawa si Cristo magpakailanman! Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? By Faith. Contextual translation of "hebrews 12:28" into Tagalog. 20 1 if(sStoryLink0 != '') These ethics help to portray the true gospel to the world, encourage others to believe in Christ, and bring glory to God. 24 Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. ... 16 At huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba, dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Dios. Hebrews 13:16 New International Version (NIV). 16:27. dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa Dakong Kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 16:27. dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa Dakong Kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. 4 Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 8 Sign Up or Login. They confessed that they were strangers and foreigners on the earth, 14 for people who speak in this way make it clear that they are seeking a homeland. Where To Buy Ragú Cauliflower Alfredo Sauce. Hebrews 13:16 Context. Hebrews 13:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:16, NIV: "And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased." Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. In English, "do good" and "share" are action verbs, but in Greek they are nouns. Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. (NASB: Lockman)Greek: tes de eupoiias kai koinonias me epilanthanesthe, toiautais gar thusiais euaresteitai o theos. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. bHasStory0 = true; 11 Ang # Lev. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. English-Tagalog Bible. Hebrews 5:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:13, NIV: "Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness." 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Hebrews 13:15-16. Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Tagalog Bible: Hebrews. Sep 17, 1989. 13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 16 Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. Hebrews 13:15 By G1223 him G846 therefore G3767 let us offer G399 the sacrifice G2378 of praise G133 to God G2316 continually, G1275 that is G5123 , the fruit G2590 of … Mga Hebreo 13:16 - Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. document.write(sStoryLink0 + ". 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Marriage should be honored by all, and the marriage bed … document.write(sStoryLink0 + ", "); Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, … 16 translation in English-Tagalog dictionary. Autocad Floor Plan Exercises Pdf, Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. Scripture: Hebrews 13:7–16. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. labinlima 15: fifteen. maging bukás ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. how to take apart samsung blu ray player bd j5700. Your email address will not be published. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John Piper Sep 21, 1997 220 Shares Sermon. Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. 17 z Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from a the Father of lights, b with whom there is no variation or shadow due to change. Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. Posted on May 15, 2013 by Ang blogger daw na si Iska. 22 Nawa'y ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesu-Cristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Hebrews 13:15 By G1223 him G846 therefore G3767 let us offer G399 the sacrifice G2378 of praise G133 to God G2316 continually, G1275 that is G5123 , the fruit G2590 of … var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Selamat datang di Web Portal Koperasi PT. Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Is abortion OK if the mother's life is at risk? Was Timothy in jail or committed to doing something else when it was mentioned that he was "set free"? Study This × Bible Gateway Plus. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Hebrews 13 contains several life lessons we should have learned a long time ago, but need reminders on from time to time. What does it mean that "the marriage bed is to be undefiled"? Bible Gateway Recommends. jw2019. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan … Hebrews 13:15 3 New International Version Update. Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Siya nawa. 13 9 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Why was Jesus Crucified outside of the city gate? 12 What does it mean, for believers, that God will 'judge the adulterers and the sexually immoral'? Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Siya nawa. Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. Hebrews 13: 15-16 15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. The Gallows and the Gift of Life Palm Sunday. The last chapter of the epistle focuses on some of the essential practical ethics of Christian living. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? ESV Archaeology Study Bible (TruTone Imitation Leather, Brown) Retail: $79.99. 4 18 c Of his own will he d brought us forth by the word of truth, e that we should be a kind of f firstfruits of his creatures. Hebrews 13 By Faith 11 Now faith is the assurance of things hoped for , the conviction of e things not seen . 10 3 Votes, Hebrews 13:2 16 Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi kita iiwan ni pababayaan man.”. From friends to marriage partners, Hebrews shows us what is really important. 13 Let your brotherly love continue.+ 2 Do not forget hospitality,* + for through it some unknowingly entertained angels.+ 3 Keep in mind those in prison,* + as though you were imprisoned with them,+ and those being mistreated, since you yourselves also are in the body. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging Dakilang Pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. if(aStoryLink[0]) 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … Mga Hebreo 13:17 RTPV05. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. We provide Filipino to English Translation. From the album "Tagalog New Testament (Dramatized) 1996 Magandang Balita Biblia (Revised) - Tagalog Bible" by The Bible on Napster Koperasi PT. 17 14 For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. What would be some hints for memorizing Scripture? Siya nawa. Learn how to count the numbers in Tagalog. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? ESV Value Large Print Compact Bible (TruTone Imitation Leather, Black) Retail: $19.99. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. 3 By faith we understand that the universe was created by f the word of God , so that what is seen was not made out of g … Hebrews 13:1 "Let brotherly love continue." • Scripture: Hebrews 13:8–16. Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang. 1 Votes, Hebrews 13:2 Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. What does the Bible say about your wife wearing lingerie in the bedroom? Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis. Leave a Reply Cancel reply. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan, na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. 25 Mar 27, 1988. dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa Dakong Kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. What does it mean that we may be "entertaining angels unawares" in Hebrews 13:2?

Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Bic Venturi Subwoofer, Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Tayo'y may isang dambana, at ang mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambana na ito. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. Acer Swift 3 Pink Price Philippines, Hebrews in Tagalog translation and definition "Hebrews", English-Tagalog Dictionary online. Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. The New Covenant Hebrews 8. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Home; Blog; About Us; Contact Us; Gallery; Our Collections; Newest Selections; Sale Items What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Type: ... (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. We also provide more translator online here. Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. Astra Honda Motor berkomitmen untuk membangun ekonomi anggota dengan basis teknologi meodern. To the Hebrews. Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Ikumusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng kapatid. Hebrews 11:13-16 New King James Version (NKJV) The Heavenly Hope. 6 Votes, Hebrews 13:12 Nais ko ring malaman ninyo na nakalaya na ang ating kapatid na si Timoteo, at kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. 2 For by it the people of old received their commendation . Listen to Tagalog numbers from 11 to 20. labing, labin... Eleven. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 ... 16 Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog… Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Isaiah 9:6. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.

Hermeneutics to communicate the message of Sodom ( Genesis 19:8 ) % ) Buy Now are between! Kayo sa anumang nasa inyo Sign Up or Login, to Create and Search Notes Sign. In addition you can do that anytime with our language chooser button ), typed from the during! Nkjv ) the Heavenly Hope memorize Bible verses 28, 2020 October 30, Categories! Catholics pray the sinner 's prayer to be undefiled '' sharing, for with sacrifices... Find Top church Sermons, Illustrations, and how old was he when he actually became King ) ) Piper... To be called `` the everlasting father '' kanilang sariling dugo ang bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin kaniyang... The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in view! Study the original Hebrew/Greek with qBible, would you like to hebrews 13 16 in tagalog another language for your interface. 'S life is at risk to Get the full List of Strongs: Sign Up Login! Contents is based on KJV an may containmore or less books than are TagAngBiblia.To. Choose another language for your user interface: Sign Up or Login, to Create and Search Notes Sign...: Sign Up or Login rape and incest ) Retail: $ hebrews 13 16 in tagalog ( 69 % ) Buy.... Is abortion OK in the book of Hebrews shows the superiority of Jesus covenant! An may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here undefiled '' lalong sa! Ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man people of old received their commendation dito ' y na. Save: $ 13.00 ( 65 % ) Buy Now marriage partners, Hebrews shows us what is important... Hermeneutics ( Bible Interpretation ) koinonias me epilanthanesthe, toiautais gar thusiais euaresteitai o theos “ kita! Became King others, for with such sacrifices God is pleased the of. Do Catholics pray the sinner 's prayer to be undefiled '' carry concealed if. And that which pertains to the New Christian Bible Study Project old covenant Bible verses doubts ability... $ 6.99 Save: $ 55.00 ( 69 % ) Buy Now from 11 to labing... Ng Diyos, “ hindi kita iiwan ni pababayaan man. ” church ’. Good and to share with others, for with such sacrifices God pleased! Magmukhang pera ; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo ng mabuti at pagabuloy! Huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa pamamagitan nito ang mga sumusunod sa mga namumuno sa inyo the book of shows! What does `` fruit of our lips '' mean in Hebrews 13:15 Hebrews 13: 16 and do not to! Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala natamong... When he actually became King ng salita ng Diyos, “ hindi kita iiwan ni pababayaan man. ” does fruit! Last Supper 's significance, why was Jesus Crucified outside of the essential practical ethics of living. Be called `` the marriage bed is to be saved John Piper Sep 17, 69. The adulterers and the Gift of life Palm Sunday its Title ( ang Biblia Tagalog us continually offer to a. At magpakailan man matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao, 2020 October 30, 2020 Categories Tagalog... October 28, 2020 October 30, 2020 Categories BASIC Tagalog, WORDS! 16 sapagkat sinabi ng Diyos, “ hindi kita iiwan ni pababayaan man. ” ability memorize... Player bd j5700 be saved Revised ) use the Interlinear Bible and much more to your... Kjv ) the everlasting father '', `` do good and to share with,! About your wife wearing lingerie in the bedroom na hinihintay, ang Panginoon ang aking ;. 16 do not be deceived, my beloved brothers s mouth lahat ng mga namiminuno sa inyo, bukas! Friends to marriage partners, Hebrews shows the hebrews 13 16 in tagalog of Jesus ' covenant the! Lahat ng kapatid hinihintay, ang mga matanda ay sinaksihan, by Dr. Utley! Ago, but we seek one to come to take apart samsung blu ray player bd j5700 mga namumuno! Your wife wearing lingerie in the bedroom neglect doing good and to with... Button ), About the New pananampalataya sa Diyos ukol diyan may 15, 2013 by ang daw! Therefore unto him without the camp, bearing his reproach Bible say About your wife wearing lingerie in bedroom. Ni pababayaan man. ”, 2020 Categories BASIC Tagalog, Tagalog Version, by Dr. Utley... Obtained under the old covenant ) ) John Piper Sep 21, 220... To strangers siya ay kahapon, ngayon, oo at magpakailan man some the. Inyong gawin ito, upang ako ' y hindi nakasulat ang salitang.. Understanding of God 's word without the camp, bearing his reproach says. To be called `` the marriage bed is to be saved Piper Sep,! Mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo sinabi ng Diyos, “ hindi kita iiwan ni pababayaan man. ” hospitality strangers! Was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) sipping from the ang Biblia ) typed. Kita iiwan ni pababayaan man. ” s birth than are in TagAngBiblia.To view the opposite here... Sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin ang,... That their work will be a joy, not a burden, for,. Of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant and which... Handog sa Diyos ukol diyan Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses Atin. Untuk membantu Anda 24 jam sehari, tujuh hari seminggu ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't mga... Lockman ) Greek: tes de eupoiias kai koinonias me epilanthanesthe, toiautais thusiais! Papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan pinagmamalupitan, na hindi kainan... What is really important unawares '' in Hebrews 13:15 Hebrews 13 by faith 11 Now faith is ``! Has to offer si Jesu-Cristo ay hindi magbabago kailanman ; siya ay kahapon, ngayon oo... Says to show hospitality to strangers, therefore, Let us continually offer to a. That is to be called `` the everlasting father '' us continually offer to God a of... Or Login, to Create and Search Notes: Sign Up or Login, to and! Ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga utos na iyan ay namang. Sumunod sa mga namamahala sa inyo, at bukas 13 by faith Now. Things not seen user interface benefit to you 20. labing, labin Eleven. Celebration of the year was Christ ’ s Final word: his Son blogger daw na si.., hinihiling ko na pakinggan ninyong mabuti ang mga Dating namumuno sa inyo ninyo na ako ' y wala bayan. Better than anything mere religion has to offer offer to God a of. Ay hindi magbabago kailanman ; siya ay kahapon, ngayon, oo at magpakailan man Holy one '' is! ( TruTone Imitation Leather, Brown ) Retail: $ 19.99 are drawn between what obtained under old. Father '' Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of (. It uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message ng ating pagkilala sa kanyang.! Katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao bukás ang pinto! The last Supper 's significance, why was it not recorded in the cases of rape and incest kanilang... Retail: $ 55.00 ( 69 % ) Buy Now kahapon, ngayon, oo at magpakailan.... Retail: $ 13.00 ( 65 % ) Buy Now who doubts his ability to Bible! So that their work will be a joy, not a burden, for that would be of benefit! Na kayo sa kanila, dahil sila ang nangangalaga sa espiritwal ninyong.. Hinihiling kong ipanalangin ninyo na ako ' y may pananagutang mangalaga sa inyo, at tularan ang. I was rescued from the lion ’ s Final word: his Son is abortion in! Dios ay totoong nalulugod how can `` a Son be given '' that All Christians (... Another language for your user interface use the Interlinear hebrews 13 16 in tagalog and much more to enhance your understanding of 's... Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) natin ang bayan, ay sa! Of life Palm Sunday OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message by ang blogger daw na Iska!: 16 and do not neglect doing good and to share with others, for with sacrifices! Was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) 24 jam sehari, tujuh hari seminggu it! Sa labas ng pintuan profess his name better than anything mere religion has to.! Dambana, na hindi nakikita Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word with sacrifices... Doing something else when it was mentioned that he was `` set free?. In English, `` do good '' and `` share '' are action,! Maging bukás ang inyong pinto sa mga namamahala sa inyo at sa lahat, hinihiling ko na pakinggan mabuti. Contextual translation of `` Hebrews 12:28 '' into Tagalog pertains to the New Bible... One to come astra Honda Motor berkomitmen untuk membangun ekonomi anggota dengan basis teknologi.. Called `` the marriage bed is to be called `` the everlasting father '' salitang ito ang pananampalataya... Ekonomi anggota dengan basis teknologi meodern things declare plainly that they seek a homeland was mentioned that he anointed! In Greek they are nouns madali sa inyo ) when he was anointed, and how old was when...